Mesologie GezondheidsNieuws


Gezondheidsnieuws  juni 2018

Hier is grote haast bij:

Teken nu eenvoudig per internet vóór een referendum op de orgaandonorwet.

www.referendum.nl

Helaas is het transplanteren van organen niet zo eenvoudig als het lijkt. Het uitnemen van (uw) organen gebeurt in ieder geval altijd wanneer u nog leeft! Hoewel de term hersendood wordt gebruikt om aan te geven dat u geschikt bent als donor, is het de vraag 'hoe dood' of liever 'hoe levend' u nog bent wanneer uw organen worden uitgenomen. 

Uit de praktijk blijkt dat vele mensen niet hersendood waren toen de artsen hun organen wilden uitnemen en door omstandigheden nog net op tijd zijn gered. Zij leven en studeren etc op dit moment gewoon weer.

Dat u niets zou voelen bij uitname van uw organen bij hersendood is nog maar zeer de vraag. 

Het ontvangen van organen is vaak een nare weg en de levensduur en kwaliteit van de ontvanger is niet bijzonder hoog. Beter is het als onze gezondheidszorg erop gericht is de nood tot transplantatie te voorkomen! 'Voorkomen is beter dan genezen' zo luidt niet voor niets het gezegde. 

Tot slot wordt uw zelfbeschikkingsrecht zeer ernstig aangetast door deze wetgeving, de 'orgaandonatiewet'. Uw lichaam is door deze wet van de staat, tenzij er nog iemand in uw omgeving is die begrijpt dat orgaantransplantatie met zeer veel vragen omgeven is en mogelijk daarmee uw leven red.

Teken dus nu er zijn nog twee weken op een kans om deze wet opnieuw tegen het licht te houden.

2015

Gezondheidsnieuws van MesoVisie kunt u volgen via de praktijkpagina op Facebook.

2014

Gezondheidscentrum Kruisgebouw Lisse breidt uit met Mesologie

Zoekt u een behandeling voor terugkerende of aanhoudende gezondheidsklachten, dan kunt u per 2014 terecht in het Gezondheidscentrum Kruisgebouw te Lisse. Vanaf februari biedt dit gezondheidscentrum mesologie, homeopathie, natuurgeneeskunde en voedingsleer, naast osteopathie, psychotherapie, fysiotherapie, dermatologie en huisartsgeneeskunde.

Louise Nicolaï is mesoloog D.M en werkzaam in Aalsmeer en in Lisse. ‘Vervelende kwaaltjes maar ook gezondheidsklachten waar mensen al jaren mee lopen en waarvoor ze geen oplossing vinden, zijn vanuit de Mesologie vaak goed te behandelen, zo vertelt Louise. ‘Mesologie leidt op in de westerse medische vakken én in homeopathie, oosterse-, en orthomoleculaire geneeskunde (vitaminen en mineralen) kruiden en voedingsleer. Hiermee onderzoek ik gezondheidsproblemen en behandel de oorzaak van de klacht.

Ieder mens is anders

‘Ieder mens is anders en reageert anders op zijn omgeving. Waarom bijvoorbeeld krijgt de één wel de griep en een ander nooit? Waarom is jouw afweer zwak en heeft een ander altijd weer hoofdpijn of stramme gewrichten? Wat heb jij dan nodig om gezond te worden en te blijven’, oppert Louise.

Wellicht heeft iemand nooit gegeten wat bij hem past en is er een voedingsstoffentekort of voedingsintolerantie ontstaan. Maar ook b.v. zware metalen, gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten of erfelijke, anatomische en psychische achtergronden zoals stress, angst, verdriet en boosheid spelen vaak een rol. ‘Onlangs behandelde ik een man die na een verdoving, 3 jaar eerder, leed aan duizelingen, misselijkheid enzovoort. Na een paar behandelingen al waren zijn klachten verdwenen’, vertelt Louise enthousiast.

Volledig behandelaanbod met mesologie en osteopathie

In het gezondheidscentrum huist al een osteopate, Anne Westerhoven den Oude. Mesologie en osteopathie vullen elkaar perfect aan. ‘Simpel gezegd: de osteopaat werkt van buiten naar binnen en de mesoloog van binnen naar buiten’, zo legt Louise uit. Uiteindelijk is het doel eender; het verbeteren van de orgaanfunctie, botten, pezen, spieren, gewrichten en de geest. De mesoloog en osteopaat kijken altijd welke -andere- therapievorm het beste bij een bepaalde klacht kan werken. Zo nodig wordt altijd naar een arts verwezen.

Meer informatie

Wilt u een afspraak maken of wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over uw klachten? Dan kunt u bellen met Louise Nicolaï op 0622303434 of mailen naar mesoloog(@)icloud.com. Meer informatie vindt u op de website van MesoVisie, Praktijk voor Mesologie: www.mesovisie.nl    www.kruisgebouwlisse.nl

Adres:

Gezondheidscentrum Kruisgebouw Lisse

Wilhelminastraat 59,  2161PH,  Lisse

T0622303434 - mesoloog(@)icloud.com -wanneer u mailt, haakjes om de @ weghalen-

Traumatische levensgebeurtenissen en somatische ziekten

Uit een recent onderzoek blijkt dat een psychisch trauma samengaat met meer cardiovasculaire en gastro-intestinale ziekten, diabetes en artritis.

Natuurrampen/terrorisme gingen samen met hart- en vaatziekten, gastro-intestinale aandoeningen en artritis. Oorlogsgerelateerde en andere trauma's waren niet geassocieerd met somatische ziekten. Er zijn ook aanwijzingen dat er een relatie is tussen het aantal traumatische gebeurtenissen en fysieke aandoeningen.

Bron: General Hospital Psychiatry, januari 2014

Antioxidantsuppletie vermindert pijn bij endometriose

Gezondheidsnieuws 2013

Omdat eerdere studies doen vermoeden dat oxidatieve stress een rol kan spelen bij de pathogenese van endometriose, is via een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie getest of antioxidantsuppletie een gunstige invloed kan hebben op de pijn en de biomarkers van oxidatieve stress bij vrouwen met endometriose. De resultaten waren positief.

Acht weken lang kregen 59 vrouwen tussen de 19 en 41 jaar met chronische onderbuikspijnen en een anamnese met endometriose of infertiliteit of een combinatie van 1200 IU vitamine E plus 1000 mg vitamine C, of een placebo. Pijnscores werden elke twee weken bepaald en na acht weken werd ook een aantal biomarkers voor ontsteking bepaald in het peritoneumvocht.

In de behandelgroep bleek de gemiddelde dagelijkse pijnscore met 43% af te nemen ten opzichte van de uitgangswaarde. In de placebogroep trad geen verandering op. Dysmenorrhoe en dyspareunie namen in de behandelgroep met resp. 37 en 24% af, in de placebogroep verminderde alleen de pijn tijdens dysmenorrhoe bij een deel van de patiënten. Inflammatoire markers in het peritoneumvocht van de behandelgroep namen significant af ten opzichte van de placebogroep.

Deze uitkomsten bevestigen het vermoeden dat oxidatieve stress een rol speelt bij endometriose. (TW)

Bron: Obstetrical and Gynecological survey, oktober 2013

Coeliakie

Meer dan 40% van de patiënten met coeliakie presenteert zich bij een andere arts dan een gastro-enteroloog of internist met atypische klachten. De symptomen bij volwassenen verschillen significant van die bij adolescenten.

Het gaat om onderzoek onder 233 opeenvolgende patiënten bij wie de diagnose coeliakie was gesteld tussen 12-18 jaar of > 18 jaar.

Chronische diarree (48,5%), klein postuur (27,0) en chronische anemie (9,0%) waren de meest voorkomende symptomen. Vijftig patiënten (24,3%) vertoonden verhoogde transaminasespiegels. Bij volwassen patiënten kwamen chronische diarree, hypocalciëmie en hypalbuminemie significant vaker voor dan bij adolescente patiënten. Van alle patiënten reageerden 227 (97,4%) op 6 maanden glutenvrij dieet. De 6 non-responders waren niet therapietrouw.

Bron: Journal of Digestive Diseases, oktober 2013

Onderzoek naar bijwerkingen griepprik

Het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb gaat aanvullend onderzoek doen naar de bijwerkingen van de griepprik. Ruim 80 huisartsenpraktijken werken mee aan het onderzoek. Dat maakte Lareb dinsdag bekend.

Binnenkort beginnen huisartsen weer met het toedienen de jaarlijkse griepprik. De doelgroep bestaat uit ouderen boven de 60 en mensen die kampen met hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen of een verminderde weerstand door andere ziekten.Het vaccin is een cocktail van virussen die de komende winterperiode op loer liggen.

Huisartsen gaan hun patiënten vragen mee te doen aan het onderzoek van Lareb. Wie ja zegt krijgt vervolgens enkele keren een vragenlijst per e-mail toegestuurd. Volgens Lareb kan met het monitoren van de bijwerkingen „de veiligheid van het griepvaccin nog beter worden bewaakt”.

In 2009 werden veel Nederlanders ingeënt tegen de Mexicaanse griep die in dat jaar wereldwijd heerste. Bij Lareb kwamen toen ruim 4000 meldingen binnen van merendeels milde bijwerkingen.

Bron: De Telegraaf

Alzheimer en narcose

Het is bekend dat isofluraan bij proefdieren de hoeveelheid β-amyloïd in de liquor verhoogt, maar dat desfluraan niet dat effect heeft. Recent is gebleken dat isofluraan en desfluraan verschillende effecten kunnen hebben op de samenstelling van de humane liquor cerebrospinalis.

Stapeling van β-amyloïd (Aβ) en tau-eiwit is het belangrijkste kenmerk van de neuropathogenese van de ziekte van Alzheimer. Onderzoek waarbij patiënten met spinale anesthesie (n=35), spinale anesthesie plus desfluraan (n=33) en spinale anesthesie plus isofluraan (n=38) werden vergeleken, laat zien dat de hoeveelheid Aβ40 alleen 24 uur na narcose met isofluraan toeneemt (van 10,90 tot 12,41ng/ml).

Gebruik van desfluraan maar niet van isofluraan was gecorreleerd met een afname van Aβ42, 2 uur na chirurgie onder narcose (van 0,39 tot 0,35). Isofluraan en desfluraan waren niet van invloed op de hoeveelheid tau-eiwit in de liquor. (EW)

Bron: Anesthesiology, juli 2013

Bewegen helpt niet tegen overgewicht

Twee keer per week naar de fitness of joggen om een paar pondjes kwijt te raken? Vergeet het. Van bewegen val je niet af, van minder eten wel. Dat is de boodschap die Klaas Westerterp, hoogleraar humane energetica, 12 september a.s. in zijn afscheidsrede Energiebalans in beweging wil afgeven. “We hebben te maken met een overvoedingsprobleem.”

Het toenemend probleem van overgewicht komt volgens Westerterp  niet doordat we minder zijn gaan bewegen maar doordat we gewoon teveel eten. Minder eten is dan ook zijn advies, maar dat blijkt nu juist zo moeilijk. “Eigenlijk moet je zien te voorkomen dat er overgewicht ontstaat, want overgewicht daar kom je nauwelijks van af, of het nu om één, vijf of honderd kilo